Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru pro stavby polních cest v k.ú. Babín, Dráchov u Těmic a k.ú. Drahoňov
Odesílatel Miroslava Smejkalová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.02.2021 09:32:22
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
zadavatel Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov oznamuje, že zahajuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru pro stavby polních cest v k.ú. Babín, Dráchov u Těmic a k.ú. Drahoňov". Výzva k podání nabídek včetně všech jejich příloh je volně k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/vz00032203

S pozdravem Ing. Miroslava Smejkalová


Přílohy
- 1) Výzva k podání nabídek - PD Babín, Dráchov, Drahoňov.pdf (399.60 KB)