Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení TDS a výkon KBOZP pro revitalizaci Černého potoka v k. ú. Klenčí pod Čerchovem
Odesílatel Marek Gebauer
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.02.2021 10:59:09
Předmět Výzva k podání nabídky na VZMR

Vážený dodavateli,
SPÚ, Pobočka Domažlice Vám v příloze zasílá Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "TDS a výkon KBOZP pro revitalizaci Černého potoka v k. ú. Klenčí pod Čerchovem". Přílohy k "Výzvě" jsou uvedeny v záložce "Zadávací dokumentace".

S pozdravem

Ing. Marek Gebauer
SPÚ, Pobočka Domažlice


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_TDS a KBOZP_revitalizace toku_podpis.pdf (496.68 KB)