Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba polních cest C10B a C8a v k.ú. Řehlovice, VC6 v k.ú. Malhostice a výsadba zeleně podél polní cesty C10B
Odesílatel Zdeněk Větrovec
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.11.2020 08:11:40
Předmět Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 5

Viz připojený soubor.

S pozdravem Zdeněk Větrovec


Přílohy
- Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 5.pdf (384.46 KB)
- 4866 - Cesty v k.ú. Řehlovice (zadání) z 18.11.2020.xml (265.96 KB)