Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba polních cest C10B a C8a v k.ú. Řehlovice, VC6 v k.ú. Malhostice a výsadba zeleně podél polní cesty C10B
Odesílatel Zdeněk Větrovec
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.11.2020 15:55:14
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Viz připojený soubor.

S pozdravem Zdeněk Větrovec


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.pdf (245.27 KB)