Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výstavba polních cest C10B a C8a v k.ú. Řehlovice, VC6 v k.ú. Malhostice a výsadba zeleně podél polní cesty C10B
Odesílatel Zdeněk Větrovec
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.11.2020 11:34:11
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Vás tímto vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona ZZVZ, k předložení nabídky na veřejnou zakázku s názvem - Výstavba polních cest C10B a C8a v k.ú. Řehlovice, VC6 v k.ú. Malhostice a výsadba zeleně podél polní cesty C10B.

S pozdravem Zdeněk Větrovec


Přílohy
- Výzva k podání nabídek ve ZPŘ.pdf (279.17 KB)