Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zelený pás Sedlečko u Soběslavě
Odesílatel Jarmila Najmanová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.09.2020 15:56:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

K žádosti dodavatele podáváme Vysvětlení zadávací dokumentace v příloze.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace-p.pdf (274.88 KB)