Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Geotechnický průzkum pro KoPÚ Rudice
Odesílatel Kateřina Odložilíková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.09.2020 14:14:11
Předmět Výzva k podání nabídek

Dobrý den,

zasíláme výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Geotechnický průzkum pro KoPÚ Rudice".

S pozdravem

Mgr. Kateřina Odložilíková
odborný rada oddělení pozemkových úprav

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 88 I 760 41 Zlín
tel.: +420 727 957 164
e-mail: k.odlozilikova@spucr.cz
www.spucr.cz


Přílohy
- Výzva k podání nabídek_GTP Rudice_podepsaná.pdf (378.03 KB)