Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Polní cesty a záchytné meze v k.ú. Tlumačov
Odesílatel Lada Košutová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.07.2020 11:21:17
Předmět Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení č. 1 podepsané.pdf (291.23 KB)
- Vysvětlení č. 1 - Příloha č. 5a - Polní cesty a záchytné mezev k.ú. Tlumačov na Moravě - stavební část (zadání).xml (512.52 KB)