Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Polní cesty a záchytné meze v k.ú. Tlumačov
Odesílatel Lada Košutová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2020 10:54:13
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídky podepsaná.pdf (264.27 KB)