Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Projektová dokumentace pro Hlavní polní cesty HC7 a HC28 v k.ú. Lešná, Hlavní polní cestu C12 v k.ú. Příluky a Hlavní polní cestu HC8 v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí
Odesílatel Lada Košutová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.04.2020 17:08:51
Předmět Vysvětlení č. 1

Vysvětlení č. 1 Výzvy k podání nabídky


Přílohy
- Vysvětlení č. 1 podepsané.pdf (297.34 KB)