Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nížkovice
Odesílatel Robert Bílek
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.04.2020 16:18:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.1

časové předpoklady průběhu plnění


Přílohy
- Nížkovice 02 2020-118951 vysvětlení ZD č.1 podepsáno.pdf (283.42 KB)