Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cestu HPC 1 v k. ú. Přívozec
Odesílatel Marek Gebauer
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.03.2020 12:29:26
Předmět Výzva k podání nabídky na VZMR

Vážená paní, vážený pane,
SPÚ, Pobočka Domažlice Vám v příloze zasílá Výzvu k podání nabídky na VZMR s názvem Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cestu HPC 1 v k. ú. Přívozec. Přílohy k "Výzvě" jsou uvedeny v záložce "Zadávací dokumentace".
S pozdravem
Ing. Marek Gebauer
SPÚ, Pobočka Domažlice


Přílohy
- Výzva k podání nabídky _PD a AD_HPC1 Přívozec.pdf (335.34 KB)