Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení TDS a výkon KBOZP pro protierozní opatření v k. ú. Křenovy
Odesílatel Marek Gebauer
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.03.2020 15:22:33
Předmět Výzva k podání nabídky na VZMR

Vážená paní, vážený pane,
SPÚ, Pobočka Domažlice Vám v příloze zasílá Výzvu k podání nabídky na VZMR s názvem TDS a výkon KBOZP pro protierozní opatření v k. ú. Křenovy. Přílohy k "Výzvě" jsou uvedeny v záložce "Zadávací dokumentace".
S pozdravem
Ing. Marek Gebauer
SPÚ, Pobočka Domažlice


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_TDS a KBOZP_Křenovy_podpis.pdf (335.47 KB)