Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Komplexní pozemková úprava Zahrádka na Moravě
Odesílatel Alexandra Malcová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.03.2020 09:13:23
Předmět Výzva

Dobrý den,

zadavatel KPÚ pro Kraj Vysočina oznamuje, že zahajuje zadávací řízení pro shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku na služby.
Výzva k podání nabídek i Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh je volně k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_28120.html).

S pozdravem

Ing. Alexandra Malcová
KPÚ pro Kraj Vysočina


Přílohy
- Výzva_k_podani_nabidek-_Zahradka.pdf (840.53 KB)