Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy Kadaňský Rohozec
Odesílatel Barbora Kratochvílová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.03.2020 10:16:58
Předmět Výzva k předložení nabídky

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k předložení nabídky pro veřejnou zakázku - Komplexní pozemkové úpravy Kadaňský Rohozec viz příloha.

S pozdravem

Barbora Kratochvílová


Přílohy
- Výzva k podání nabídky v ZPŘ.pdf (277.65 KB)