Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Kanál Krhovice - Hevlín, Náhon N1 - zvýšení vzdouvacího objektu za ČS 5 Hevlín - km 18,935 - PD
Odesílatel Blanka Novotná
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.02.2020 13:43:40
Předmět Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

Vážení dodavatelé,
oslovujeme vás výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Kanál Krhovice - Hevlín, Náhon N1 - zvýšení vzdouvacího objektu za ČS 5 Hevlín - km 18,935 - PD".
Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.
Státní pozemkový úřad


Přílohy
- Výzva Kanál Krhovice – Hevlín, Náhon N1 - zvýšení vzdouvacího objektu za ČS 5 Hevlín - km 18,935.pdf (849.04 KB)