Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění rámcové dohody pro zpracování znaleckých posudků pro oceňování majetku ve správě KPÚ pro Pardubický kraj na období 2020 - 2021
Odesílatel Jaroslav Frič
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.01.2020 10:02:03
Předmět Vysvětlení 1 zadávací dokumentace

Odpověď na dotaz uchazeče


Přílohy
- Vysvětlení 1.pdf (239.28 KB)