Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup nábytku pro KPÚ pro Ústecký kraj 2019
Odesílatel Zdeněk Větrovec
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.10.2019 10:36:40
Předmět Výzva k podání nabídek

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Vás tímto vyzývá k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup nábytku pro KPÚ pro Ústecký kraj 2019.


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (747.40 KB)