Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení KN19NJ0120 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dub u Nového Jičína a KN19NJ0122 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Starojická Lhota a KN19NJ0121 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Palačov
Odesílatel Přemysl Ulrich
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.09.2019 13:55:56
Předmět Informace - chybný vzorec

Vážení,

zadavatel opravil chybný vzorec u Položkového výkazu činností KoPÚ v k.ú. Dub u Nového Jičína (příloha 3a) pro výpočet DPH v řádku 31. Správný vzorec je F30*0,21.

Vzhledem k tomu, že se hodnotí nabídková cena bez DPH, nemá tato početní chyba přímý vliv na hodnocení nabídek.

S pozdravem

Ing. Přemysl Ulrich


Přílohy
- Příloha č. 3a) Položkový výkaz činností Dub_u_Nového_Jičína.xlsx (24.31 KB)