Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Intranet na platformě SharePoint
Odesílatel Jana Příborská
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.09.2019 16:20:22
Předmět Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na zadávací řízení "Intranet na platformě SharePoint"


Přílohy
- Zadavaci_dokumentace_el.p..pdf (405.57 KB)
- Vyzva_k_podani_nabidek_el.p..pdf (302.51 KB)
- Příloha č. 1 Krycí list nabídky.docx (34.85 KB)
- Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo.docx (135.62 KB)
- Příloha č. 3 - ČP o splnění kvalifikace.docx (27.73 KB)
- Příloha č. 4 - Stanovení nabídkové ceny.xlsx (20.33 KB)
- Příloha č. 6 - Smlouva o ochraně informací.doc (39.50 KB)