Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Projektová dokumentace „Suchá nádrž RN001, revitalizace toku REV1 a polní cesta C10 v k.ú. Nevšová“
Odesílatel Petr Šošolík
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.09.2019 15:56:23
Předmět Vysvětlení č. 4 Výzvy k podání nabídky

Vysvětlení č. 4 Výzvy PD Nevšová


Přílohy
- Vysvětlení č. 4 Výzvy PD Nevšová_podepsano.pdf (284.73 KB)
- VYPOCTY_Nevšová_RN001_batygrafie.pdf (128.13 KB)