Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Babice u Uherského Hradiště
Odesílatel Renata Robková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.09.2019 15:54:18
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna č. 2 zadávací dokumentace


Přílohy
- Změna č. 2 přílohy ZD Babice_podpis.pdf (258.59 KB)
- Příloha č. 1 - Kryci list Babice.docx (86.34 KB)