Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění pracovnělékařských služeb pro Státní pozemkový úřad
Odesílatel Jitka Kučerová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.09.2019 14:22:29
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,
zasílám Vám vysvětlení zadávací dokumentace spolu s opravenými přílohami.
S pozdravem Ing. Jitka Kučerová


Přílohy
- vysvetleni_ZD_c1_podepsano.pdf (245.96 KB)
- opravena_priloha_4_2_návrhu smlouvy - Ceník poskytovaných služeb.xls (40.50 KB)
- opravena_priloha_5_stanoveni_nabidkove_ceny.xls (42.00 KB)