Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení "Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Loučky u Verneřic a Merboltice"
Odesílatel Zdeněk Větrovec
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.05.2015 15:32:36
Předmět Dodatečné informace č. 1

Dodatečné informace č. 1 jsou podrobně popsány v příloze.


Přílohy
- Dodatečné informace č. 1 podepsané.pdf (231.03 KB)

Původní zpráva

Datum 05.05.2015 17:04:13
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

V ZD ani v návrhu SOD není uvedeno, co je obsahem "Vodohospodářské studie", která je předmětem plnění fakturačního celku Přípravné práce, položka 3.1.3, obou částí VZ. Žádáme objasnění pojmu a počtu zadaných MJ