Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Projektová dokumentace „Suchá nádrž RN001, revitalizace toku REV1 a polní cesta C10 v k.ú. Nevšová“
Odesílatel Petr Šošolík
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.08.2019 14:02:20
Předmět Vysvětlení č. 1 Výzvy k podání nabídky

Vážený dodavateli,

zasílám Vám Vysvětlení č. 1 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem Projektová dokumentace „Suchá nádrž RN001, revitalizace toku REV1 a polní cesta C10 v k.ú. Nevšová“.

S pozdravem

Ing. Petr Šošolík
Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 88, 760 41 Zlín
tel.: +420 725 901 845
e-mail: p.sosolik@spucr.cz
www.spucr.cz


Přílohy
- Vysvětlení Výzvy č. 1 PD Nevšová_podepsano.pdf (310.07 KB)
- Vysvětlení č. 1 Výzvy - přílohy.zip (24.92 MB)