Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění pracovnělékařských služeb pro Státní pozemkový úřad
Odesílatel Jitka Kučerová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.08.2019 12:58:36
Předmět Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Vážený dodavateli,
v příloze Vám posílám Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu včetně příloh.
S pozdravem
Ing. Jitka Kučerová


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidek_PLS_final_16_8_2019_podepsana.pdf (297.89 KB)
- priloha_1_kryci_list_nabidky_PLS.docx (32.43 KB)
- priloha_2_CP_kvalifikace.docx (27.30 KB)
- priloha_3_CP_souhlasy.docx (29.48 KB)
- priloha_4_Návrh smlouvy - final.doc (119.50 KB)
- priloha_4_1_návrhu smlouvy - seznam pracovišť.xlsx (15.44 KB)
- priloha_4_2_návrhu smlouvy - Ceník poskytovaných služeb.xls (40.50 KB)
- priloha_5_výzvy -Stanovení nabídkové ceny.xls (41.50 KB)