Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křešov
Odesílatel Tomáš Klupák
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.08.2019 12:39:53
Předmět Výzva

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Vás tímto vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k předložení nabídky pro veřejnou zakázku Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křešov.
S pozdravem Ing. Tomáš Klupák


Přílohy
- Vyzva k podani nabidek ve ZPŘ - el. podpis.pdf (287.21 KB)