Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Komplexní pozemková úprava Hosov
Odesílatel Jan Čekal
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.08.2019 14:39:22
Předmět Výzva

Dobrý den,
zadavatel, KPÚ pro Kraj Vysočina, oznamuje, že zahajuje zadávací řízení pro shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku na služby.
Výzva k podání nabídek i Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh je volně k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_25894.html).

S pozdravem

Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina