Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy Jamnice
Odesílatel Jiří Kašný
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.08.2019 14:24:18
Předmět Výzva

Vážení,
zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jamnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněna na našem profilu zadavatele.

S pozdravem

Bc. Tereza Bačová


Přílohy
- Výzva k předložení nabídek ve ZPŘ.pdf (280.83 KB)