Veřejná zakázka: Ubytovna SPÚ - rekonstrukce několika BJ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9769
Systémové číslo: P16V00003354
Počátek běhu lhůt: 26.08.2016
Nabídku podat do: 12.09.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ubytovna SPÚ - rekonstrukce několika BJ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je rekonstrukce několika bytových jednotek ve správě zadavatele pro potřeby zaměstnanců zadavatele.
Specifikace a rozsah požadovaného plnění je uveden v projektové dokumentaci, která je přílohou této výzvy k podání nabídek. Jedná se:
- stávající zařízení bytů bude odstraněno včetně podlah a obkladů
- budou sneseny stávající stropní podhledy
- budou odstraněny tapety na stěnách vč. vrstev staré výmalby
- částečně budou vybourány ocelové zárubně některých dveří a demontována některá dveřní křídla bytů
- demontovány budou všechny parapety oken
- dojde k drobným stavebním úpravám stávajících dveřních otvorů pro přípravu provedení zárubní obložkových
- budou vybourány prostupy pro odvětrání koupelen a WC a potrubí SPIRO bude izolováno tepelným izolačním rukávem tl. 25 mm
- v kuchyních budou použity digestoře s uhlíkovým filtrem a nebude tedy nutné provádět odtahy.
- z části budou odstraněny bytové instalace (voda, kanalizace, elektro) a položeny nové
- budou odstraněny telefonní rozvody
- tělesa ústředního vytápění budou demontována, očištěna, nově natřena a umístěna zpátky.
- budou nově položeny nové podlahové krytiny, určená místa budou nově obložena keramickými obklady
- budou vyspraveny omítky v BJ a provedena nová výmalba
- kuchyně a částečně koupelny budou doplněny novými zařizovacími předměty

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace pro provedení stavby z června 2016 vypracovaná projekční společností AGROPROJEKT Praha s.r.o., dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky). Veškeré uvedené značky dodávek (materiálu, zařizovacích předmětů, obkladů apod.) jsou pouze orientační k bližší specifikaci a upřesnění požadovaných materiálů a prvků. Uchazeč není povinen dodržet uvedenou specifikaci a může nahradit materiály, zařizovací předměty, obklady apod. dodávkami jiných výrobců při dodržení kvalitativních parametrů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro hl. město Prahu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu
nám. Winstona Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky