Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Odrovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 963
Systémové číslo: P14V00000961
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ17443/2014-523101
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 498669
Na základě předběžného oznámení:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Odrovice
Počátek běhu lhůt: 23.12.2014
Nabídku podat do: 16.02.2015 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Odrovice
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Odrovice včetně upřesnění přídělů podle zák.č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně geodetických prací ve třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí dle vyhl.č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhotovení DKM včetně dokumentace potřebné pro zavedení výsledků do katastru nemovitostí, vytyčení vlastnických hranic pozemků. Součástí zakázky je i uplatnění opčního práva v celkové výši 200 tis. Kč.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 2 880 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Česká republika - Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 277/17
603 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky