Veřejná zakázka: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY – REALIZACE PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KOBEŘICE VE SLEZSKU I. ETAPA

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9137
Systémové číslo: P16V00002724
Evidenční číslo zadavatele: 4VZ8337/2016-571101
Počátek běhu lhůt: 20.07.2016
Nabídku podat do: 01.08.2016 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY – REALIZACE PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KOBEŘICE VE SLEZSKU I. ETAPA
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“), vyhotovení projektových dokumentací pro vydání stavebních povolení a pro provádění staveb na podkladě schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kobeřice ve Slezsku, zapsaných do katastru nemovitostí.
Předmětem veřejné zakázky je i budoucí výkon autorského dozoru projektanta.
Předmět veřejné zakázky není dělen na části. Pro celý předmět plnění bude vybrán jeden dodavatel, se kterým budou uzavřeny smlouvy o dílo na jednotlivá plnění, tj. smlouva o dílo na zpracování GTP, smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace a smlouva o dílo na zajištění autorského dozoru projektanta.
1. Pro stavby Polních cest P15, P2, P3, P26 úsek 0-300 a trubního propustku TP18 – požadujeme PD pro jednotlivé stavební objekty se samostatným rozpočtem. Dílo bude v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 8 a 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném znění.
2. Pro suchých nádrží N1, N2 a navazujících průlehů PR1,PR2 v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 5 a 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SPÚ, KPÚ pro MSK
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky