Veřejná zakázka: Polní cesta C2 s IP26 a vodohospodářská opatření IP28 a IP25 v k.ú. Rakov u Hranic a k.ú. Horní Nětčice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8576
Systémové číslo: P16V00002163
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 637354
Na základě předběžného oznámení:
Polní cesta C2 s IP26 a vodohospodářská opatření IP28 a IP25 v k.ú. Rakov u Hranic a k.ú. Horní Nětčice
Počátek běhu lhůt: 11.06.2016
Nabídku podat do: 08.08.2016 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Polní cesta C2 s IP26 a vodohospodářská opatření IP28 a IP25 v k.ú. Rakov u Hranic a k.ú. Horní Nětčice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je realizace společných zařízení podle schválených návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rakov u Hranic a komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Nětčice.
Jedná se o realizaci hlavní polní cesty C2 s liniovou zelení IP26 a vodohospodářské a krajinářské opatření IP28 – zalesnění erozně ohrožené údolnice včetně revitalizace meliorace, vytvoření tůní a vybudování záchytného poldru (část komunikace C2 tvoří jeho hráz), opatření IP 25 představuje nově vybudované koryto odvádějící vodu z IP28 včetně zaústění do stávajícího vodního toku. Součástí předmětu plnění je následná péče o vysazenou zeleň.

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty:
SO 01 - Polní cesta C2 v k.ú. Rakov u Hranic
SO 02 - Vodohospodářské opatření IP28 v k.ú. Rakov u Hranic
SO 03 - Vodohospodářské opatření IP25 v k.ú. Horní Nětčice
SO 05 - Interakční prvek IP26 v k.ú. Horní Nětčice

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 980 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky