Veřejná zakázka: Vyměřování pozemků v k.ú. Dolní Lhota u Luhačovic, Zlínský kraj

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000248
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 719
Systémové číslo: P14V00000719
Evidenční číslo zadavatele: 4VZ12369/2014-525201
Počátek běhu lhůt: 29.05.2014
Nabídku podat do: 12.06.2014 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyměřování pozemků v k.ú. Dolní Lhota u Luhačovic, Zlínský kraj
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou geodetické práce v k.ú. Dolní Lhota u Luhačovic dle ust. § 21a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o půdě“). Konkrétně se jedná o vytyčení, stabilizaci a předání hranic pozemků v terénu vlastníkům dle § 87 až 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Geometrické plány nejsou součástí zakázky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 750 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky