Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Štrbice, k.ú. Žichlice u Modlan a části k.ú. Lochočice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000151
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 688
Systémové číslo: P14V00000688
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ4537/2014-508101
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 484866
Počátek běhu lhůt: 25.06.2014
Nabídku podat do: 08.09.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Štrbice, k.ú. Žichlice u Modlan a části k.ú. Lochočice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Štrbice a k.ú. Žichlice, okres Teplice a části k.ú. Lochočice, okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj, včetně geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí dle vyhl. č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhotovení DKM včetně dokumentace potřebné pro zavedení výsledku KoPÚ do katastru nemovitostí. Celková předpokládaná rozloha území řešeného KoPÚ je 538 ha (Štrbice - 276 ha; Žichlice u Modlan + část Lochočice - 262 ha).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 239 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky