Veřejná zakázka: Zpracování geodetických služeb zadávaných v souladu se zákonem č. 428/2012 Sb. a zákonem č. 229/1991 Sb. pro Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu a Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6378
Systémové číslo: P15V00004706
Počátek běhu lhůt: 23.12.2015
Nabídku podat do: 05.01.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování geodetických služeb zadávaných v souladu se zákonem č. 428/2012 Sb. a zákonem č. 229/1991 Sb. pro Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu a Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je provádění geodetických služeb v roce 2016 pro Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu a Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj.

Druhy prováděných geodetických služeb:
- doplnění katastru nemovitostí o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci
- dělení a slučování pozemků
- změna hranic pozemků
- grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného
- vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu v katastru nemovitostí
- vytyčení hranic pozemků
Výsledky geodetických služeb budou sloužit jako podklad pro uzavírání kupních a převodních smluv dle zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 229/1991 Sb., zákona č. 92/1991 Sb. a zákona č. 219/2000 Sb., dále bude dílo sloužit jako podklad pro uzavírání dohod o vydání zemědělských nemovitostí mezi povinnou a oprávněnou osobou podle § 9 odst. 2 zákona č. 428/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o schválení dohod pro řízení ve smyslu § 9 odst. 6 zákona č. 428/2012 Sb., ve věci rozhodnutí o vydání zemědělské nemovitosti a jako podklad pro vydání rozhodnutí dle ust. § 9 odst. 4 a 6 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
 • Název oddělení: KPÚ pro hl. město Prahu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky