Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Divec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5969
Systémové číslo: P15V00004299
Počátek běhu lhůt: 12.11.2015
Nabídku podat do: 25.11.2015 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Divec
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Divec (dále jen KoPÚ) dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Předpokládaná výměra řešeného území je 140 ha.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 964 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Pobočka Hradec Králové
Haškova 357
500 02 Hradec Králové

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky