Veřejná zakázka: Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací - pevné hlasové služby

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000093
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 586
Systémové číslo: P14V00000586

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací - pevné hlasové služby
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat účastníkovi veřejně dostupné služby elektronických komunikací specifikované v přílohách k této smlouvě. Specifikace služeb za podmínek stanovených touto smlouvou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 999 999 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky