Veřejná zakázka: KoPÚ Ořechov u Uherského Hradiště

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001103
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 507
Systémové číslo: P14V00000507
Evidenční číslo zadavatele: 16VD12671/2013-525101
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 374191
Počátek běhu lhůt: 30.12.2013
Nabídku podat do: 24.02.2014 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: KoPÚ Ořechov u Uherského Hradiště
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Ořechov u Uherského Hradiště, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 3 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky