Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Otmíče

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4590
Systémové číslo: P15V00002948
Evidenční číslo zadavatele: 2RP16805/2015-537203
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 520081
Na základě předběžného oznámení:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Otmíče
Počátek běhu lhůt: 19.09.2015
Nabídku podat do: 22.10.2015 08:30
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Otmíče
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Otmíče, včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., s cílem vyhotovit přesnou digitální katastrální mapu a navrhnout prvky plánu společných zařízení za účelem zpřístupnění nově navržených pozemků a zvýšení ekologické stability krajiny dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími navazujícími právními předpisy, které se dotýkají problematiky pozemkových úprav. Součástí plnění je také vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 1 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Pod Hájem 324,
267 01 Králův Dvůr

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky