Veřejná zakázka: Kontrola a supervize projektových dokumentací vodohospodářských staveb s příslušností hospodaření SPÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00001006
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 442
Systémové číslo: P14V00000442
Počátek běhu lhůt: 21.10.2013
Nabídku podat do: 30.10.2013 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kontrola a supervize projektových dokumentací vodohospodářských staveb s příslušností hospodaření SPÚ
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajistit činnosti spojené s příslušností hospodaření SPÚ s majetkem v oblasti vodohospodářských staveb:
 kontrola a supervize projektových dokumentací vodohospodářských staveb s příslušností hospodaření SPÚ s důrazem na optimalizaci jejich technické řešení a ekonomické náročnosti staveb.
 odborná pomoc při posuzování stavebně technického stavu vodohospodářských staveb příslušností hospodaření SPÚ poradenská a odborná činnost v oblasti stavebního a vodního zákona
 odbornou pomoc při jednáních s příslušnými orgány a organizacemi v přípravě
a průběhu územních, stavebních a správních řízeních
 odbornou pomoc při zabezpečování znaleckých posudků, projektových dokumentací
 odbornou pomoc při zabezpečování dalších činností souvisejících s údržbou, opravami, rekonstrukcemi a vodohospodářských staveb příslušností hospodaření SPÚ
 operativní řešení havarijních situací na vodohospodářských objektech a pozemcích s příslušností hospodaření SPÚ
 koordinační a konzultační činnost při prosazování zájmů při správních řízeních (stavební, územní, vodoprávní a další)

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31.12.2014 nebo do vyčerpání finančního limitu 950 000,- Kč bez DPH

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 950 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky