Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žíželeves, včetně ucelené části v k.ú. Želkovice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000973
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 431
Systémové číslo VZ: P14V00000431
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ14706/2013-514101
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 372395
Počátek běhu lhůt: 18.12.2013
Nabídku podat do: 10.02.2014 13:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žíželeves, včetně ucelené části v k.ú. Želkovice
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Žíželeves, včetně ucelené části k.ú. Želkovice (v rozsahu 505 ha), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 26/2007 Sb.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 2 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky