Veřejná zakázka: Část 2 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Rokytá a k.ú. Horní Rokytá

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4133
Jedná se o část veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Krupá, k.ú. Dolní Rokytá, k.ú. Horní Rokytá a k.ú. Chudíř
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Rokytá a k.ú. Horní Rokytá

Stručný popis předmětu:
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Dolní Rokytá a k.ú. Horní Rokytá, včetně nezbytných zeměměřických prací určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu kvality 3 dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM a jako nezbytný podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a jako neopominutelný podklad pro územní plánování.Předpokládaná hodnota

  • 5 717 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky