Veřejná zakázka: Geodetické práce - KPÚ pro Jihočeský kraj 2015 - 2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4082
Systémové číslo: P15V00002440
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ9290/2015-505101
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 510508
Na základě předběžného oznámení:
Geodetické práce - KPÚ pro Jihočeský kraj 2015 - 2017
Počátek běhu lhůt: 27.06.2015
Nabídku podat do: 24.08.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Geodetické práce - KPÚ pro Jihočeský kraj 2015 - 2017
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele dle ust. §92 odst.2 písm. a) zákona, který bude po dobu účinnosti rámcové smlouvy na základě dílčích požadavků zadavatele dodávat a provádět geodetické služby ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a to na podkladě činností Státního pozemkového úřadu (zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to za jednotkové ceny, které nabídl při uzavírání rámcové smlouvy.
V rámci veřejné zakázky bude pro každou část uzavřena rámcová smlouva s jedním uchazečem, kterému budou v letech 2015 - 2017 zadávány veřejné zakázky na geodetické práce v souvislosti s povinnostmi, Státního pozemkovému úřadu, KPÚ pro Jihočeský kraj. Konkrétně se jedná o vytyčování vlastnických hranic pozemků, stabilizaci lomových bodů, vyhotovování geometrických plánů a předávání hranic vlastníkům zemědělských a lesních pozemků.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 493/80
370 01 České Budějovice
7. patro, kancelář č. 701

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy