Veřejná zakázka: JPÚ s upřesněním přídělů v k. ú. Bedlno a Kounov u Rakovníka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 38841
Systémové číslo: P22V00001640
Datum zahájení: 23.06.2022
Nabídku podat do: 12.07.2022 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: JPÚ s upřesněním přídělů v k. ú. Bedlno a Kounov u Rakovníka
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Jednoduché pozemkové úpravy jsou zahájeny na základě požadavku Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Rakovník z důvodu odstranění přídělových pozemků vedených ve zjednodušené evidenci parcel.
Cílem prací je právní zajištění vlastnického stavu, jak byl založen původním přídělovým řízením s ohledem na nynější skutečný stav terénu. Dokumentace JPÚ neřeší ekologické vazby v krajině. V tomto řízení se neslučují pozemky stejného vlastníka se stejným druhem pozemku, neboť je třeba respektovat původní grafický přídělový plán. U zemědělských pozemků budou doplněny kódy BPEJ. Všechny hranice pozemků budou geometricky a polohově určeny. V rámci JPÚ není zpracováván plán společných zařízení (PSZ). Výsledkem pozemkových úprav budou jednotlivé geometrické plány, které budou podkladem k rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 670 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Odpovědné veřejné zadávání

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy