Veřejná zakázka: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k.ú. Černíč

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 38259
Systémové číslo: P22V00001059
Evidenční číslo zadavatele: NPO/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.05.2022
Nabídku podat do: 13.06.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k.ú. Černíč
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Základním účelem a předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je realizace prvků plánů společných zařízení podle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Černíč.
Obecní rybník R1
Jedná se o realizaci průtočné čelní údolní nádrže se zemní homogenní hrází. V rozsahu zátopy a hráze bude provedeno odtrubnění stávající zatrubněné vodoteče. Hráz bude se šířkou v koruně 3,5 m, délka 61,0 m, návodní svah ve sklonu 1:3,5 a vzdušný svah 1:2,2. Funkční objekty budou tvořit požerák se spodní výpustí, umístěný v trase toku napojený na odtrubněné koryto a bezpečnostní přeliv situovaný k pravobřežnímu zavázání hráze. V místě zatrubněného přítoku do rybníku bude umístěn železobetonový vtokový objekt.
Polní cesta C6
Vedlejší polní cesta C6 se odpojuje ze stávající místní komunikace C7 a je ukončena na hranici pozemku p.č. 3049. Polní cesta je navržena v kategorii P4,5/30 se štěrkovým krytem. V místě napojení na místní komunikaci C7 je navržen asfaltobetonový kryt. V km 0,0045 je navržen přejezdný žlab. V průběhu cesty jsou z důvodu podélného sklonu většího než 6% navrženy svodné žlábky.
Polní cesta C16
Doplňková polní cesta C16 se odpojuje z polní cesty C6 a je ukončena na hranici pozemku p.č. 3042 v místě napojení na korunu hráze rybníka R1. Polní cesta je navržena v šířce 3,5 m s travnatým krytem v celé délce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 611 779 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy