Veřejná zakázka: Část 2

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3758
Jedná se o část veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tetčiněves a k.ú. Rochov u Tetčiněvsi
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2

Stručný popis předmětu:
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KPÚ“):
v katastrálním území Rochov u Tetčiněvsi rozsahu 525 ha dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně nezbytných geodetických prácí v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí dle vyhlášky č. 26/2007 Sb., které budou podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav. Vyhotovení DKM včetně dokumentace potřebné pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky