Veřejná zakázka: Údržba HOZ Veselí – Vnorovy O26

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 37044
Systémové číslo: P21V00005121
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 452584/2021
Datum zahájení: 06.12.2021
Nabídku podat do: 10.12.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba HOZ Veselí – Vnorovy O26
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Veselí nad Moravou, obec Veselí nad Moravou, okres Hodonín, ORP Veselí nad Moravou, povodí Moravy – vysečení divokého porostu a vodního rostlinstva z koryta HOZ včetně jeho shrabání a uložení na břehových hranách. Dále budou z průtočného profilu HOZ odstraněny napadané větve a kmeny stromů, pokáceny křoviny a náletové dřeviny (stromy) rostoucí v průtočném profilu HOZ. Kácením křovin a stromů nevnikne žádná upotřebitelná dřevní hmota. Neupotřebitelná dřevní hmota bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na 1 objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ), k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy, s uveřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 196 513 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hodonín

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
nebo na adresu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky