Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Opatovice u Rajhradu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 37003
Systémové číslo: P21V00005080
Evidenční číslo zadavatele: SP12649/2021-523101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-019787
Datum zahájení: 20.05.2022
Nabídku podat do: 22.06.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Opatovice u Rajhradu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování komplexních pozemkových úprav v k.ú. Opatovice u Rajhradu na základě žádostí vlastníků pozemků podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů s cílem prostorově a funkčně uspořádat vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky zpřístupnit a zajistit podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky KoPÚ budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Předpokládaná výměra řešeného území činí 507 ha. Do předpokládaného obvodu KoPÚ je zahrnuto 4351 parcel zapsaných na 366 LV.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 920 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy