Veřejná zakázka: Údržba HOZ AII (TŘEBĚTICE)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 36011
Systémové číslo: P21V00004088
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 353447/2021
Datum zahájení: 08.10.2021
Nabídku podat do: 18.10.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba HOZ AII (TŘEBĚTICE)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení oprav na stavbě vodního díla v k.ú. Třebětice u Dačic, obec Třebětice, okres Jindřichův Hradec, ORP Dačice, povodí Moravy – odstranění nefunkčního betonového potrubí DN 500 v délce 53 m a jeho nahrazení položením nového potrubí DN 500 (korugované, PP, SN10), včetně výměny jedné stávající nefunkční revizní šachty DN 1000. Potrubí bude ukončeno napojením ke stávající vtokové šachtě s mřížovou vpustí u silničního propustku, odtok z nové revizní šachty bude napojen na stávající navazující potrubí. Současně bude provedeno napojení stávající levostranné přípojky odvádějící vodu ze silničního příkopu. Odstraněný materiál, tj. betonové konstrukce budou odvezeny a uloženy na skládku. Likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na 1 objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ), k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 303 582 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
nebo na adresu Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy